Aktualności

LGD „Kraina Nafty” dokonała oceny wniosków

data: 22-07-2017

LGD „Kraina Nafty” ogłosiła wyniki naboru wniosków na „Infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową”. Wniosek złożony przez Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania. Zaplanowana przez nas operacja zakładała rozbudowę zagrody muzealnej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej poprzez:

- modernizację ścieżek komunikacyjnych;

- zakup niezbędnych maszyn;

- budowę przenośnej estrady.

Nie mamy jednak powodów do wielkiej radości i świętowania. Niestety, Rada LGD „Kraina Nafty”, przy ocenie złożonego przez nas wniosku, znacznie obniżyła nam kwotę kosztów kwalifikowalnych do dofinansowania. Za koszty niekwalifikowalne uznano zakup niezbędnych maszyn i budowę przenośnej estrady, a do dofinansowania zakwalifikowano jedynie modernizację ścieżek komunikacyjnych. Trudno jest nam pogodzić się z taką decyzją Rady LGD „Kraina Nafty”, tym bardziej, że nie zostały wykorzystane wszystkie dostępne środki finansowe przeznaczone na tą edycję naboru. Rada, oceniając wnioski i kwalifikując koszty, nie poniosłaby żadnego ryzyka, zaliczając np. budowę przenośnej estrady do kosztów kwalifikowalnych (w najgorszym przypadku zakwestionowano by ten koszt na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, ale zawsze można było taką próbę podjąć – niczym nie ryzykując). Niestety, Rada naszego LGD postanowiła pozostawić niewykorzystane środki w tym naborze i jednoczenie odrzucić nam większość zaplanowanych w operacji zadań z kosztów kwalifikowalnych, co w praktyce uniemożliwia nam dalszą realizację projektu.

Dodać trzeba, że na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty”, w „Warunkach i zasadach przyznania pomocy” do kosztów kwalifikowalnych zaliczono:

1) ogólne – do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
2) zakup robót budowlanych lub usług,
3) zakup oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji
w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,
6) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
7) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot nie ma możliwości odzyskania tego podatku (na etapie wniosku o płatność wymagana będzie interpretacja indywidualna) – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Pozostaje nam jedynie podziękować członkom Rady LGD „Kraina Nafty” za ich przychylność, zrozumienie i wielki wkład, jaki wnoszą w rozwój turystyki, rekreacji i kultury na obszarze działania naszego LGD. Takie działania i takie podejście do tematu, z pewnością podnoszą na duchu i uskrzydlają wszystkie podmioty i organizacje działające w sferze turystyki, rekreacji i kultury. Bo nie ma nic bardziej budującego, jak brak zrozumienia i przychylności ze strony najbliższych nam podmiotów na poziomie lokalnym. Nic tak nie dodaje sił, jak świadomość tego, że możemy liczyć tylko i wyłącznie sami na siebie i nie oczekiwać żadnego wsparcia z zewnątrz.

Na decyzję Rady LGD „Kraina Nafty” złożyliśmy oczywiście oficjalny protest, mając nadzieję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego wykaże się większym zrozumieniem naszych potrzeb i większą przychylnością dla naszej działalności. Zdajemy sobie jednak sprawę, że będzie to trudne do osiągnięcia, zważywszy, że nie uzyskaliśmy już właściwego wsparcia już na poziomie lokalnym.

 

Bohdan Gocz

Przewodniczący Rady

Towarzystwa na Rzecz Rozwoju

Muzeum Kultury Łemkowskiej

 

wstecz

Motto

 

"... ТУ ХОЧУ ЖИТИ, УМИРАТИ

ДЕ ЖИЛИ МІЙ ОТЕЦ І МАТИ ..."

                                          Павлович

 

 

Jak do nas trafić

Copywrite: Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, tel. +48 13 4330712, e-mail: muzeum@zyndranowa.org
Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS