Atrakcje w okolicy

Muzeum Historyczne Pałac w Dukli

Muzeum Historyczne Pałac w DukliMuzeum powstało w 1944 roku. Na wystawie "Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-parkowego" przedstawiono wizerunki właścicieli dóbr dukielskich jak również rezydentów i gości pałacu, m. in. portret Tadeusza Kościuszki, który złożył wizytę w pałacu Mniszchów 19 października 1775 r. Do wystroju wnętrz rezydencji nawiązują stylowe meble, elementy dekoracji ściennych oraz dywany wschodnie. Dawną kolekcję porcelany obcych wytwórni i szkła luksusowego reprezentuje m.in.: fragment kompletu toaletowego z wytwórni w Brezowej (Pirkenhammer) w Czechach. Na wystawie militarnej przedstawiono cenne i rzadkie przykłady broni białej i palnej używanej w czasie I wojny światowej. Uzupełnienie tej ekspozycji stanowi wystawa Józef Piłsudski - Życie i działalność na tle polskiego czynu zbrojnego i niepodległościowego.
W skansenie prezentowana jest broń ciężka: armaty, działa, haubice, czołgi, wyrzutnie rakiet. Np. 152mm haubico - armata wz. 1937 (ML-20), czołg T - 34-85 produkcji wojennej, działo pancerne ISU-152.

http://www.muzeumdukla.pl

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Jedyne muzeum położone na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej.
Można tu zobaczyć ropę naftową w stanie naturalnym, XIX wieczne kopanki (szyby naftowe) oraz pospacerować pięknymi alejkami pośród lasu.

Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty, pochodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza:

 • - Obelisk ufundowany w 1872 r. przez Ignacego Łu­kasiewicza. Na obeli­sku widnieje napis: „DLA UTRWALENIA PAMIĘ­CI ZAŁOŻONEY KOPALNI OLEYU SKALNEGO W BÓBRCE WR 1854 IGNACY ŁUKASIEWICZ 4-11-72"; 
 • - kopanka Franek, wykonana ręcznie około 1860 roku do głębokości 50 m, a następnie w latach późniejszych pogłębiona za pomocą wiertnicy ręcz­nej do głębokości 150 m.; 
 • - kopanka Janina; ręcznie wykopana do głębo­kości 132 m, a następnie pogłębiona wiertnicą ręczną do głębokości 250 m; do dziś jest eksplo­atowana przy użyciu pompy wgłębnej;
 • - warsztat mechaniczny z 1864 roku, o konstrukcji drewnianej, który służył do obsługi wierceń metodą udarową. Znajdują się w nim najprostsze maszyny obróbcze, między innymi tokarka i wiertarka napę­dzana ręcznie za pośrednictwem pasów transmisyjnych.
 • - Budynek Administracyjny kopalni tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zorganizowano ekspozycję apteczną , nawiązującą do pierwszej pracy Ignacego Łukasiewicza. Prezentowane są tam również słuchowiska poświęcone historii odkrycia nafty i założenia kopalni ropy naftowej w Bóbrce. W budynku zgromadzono kolekcję lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycję geologiczną.
 • - drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku; we wnętrzu znajdują się dwa paleniska zbudowane z cegły, podsycane za pomocą skórzanego miecha z lat 1890-95; wyposażona jest w stare narzędzia kowalskie;
 • - zrekonstruowana wiertnica ręczna z 1862 roku, służąca do wiercenia metodą udarową płytkich otworów.
 
Wśród zabytków muzealnych w Bóbrce znajdują się także obiekty:
 • - kotłownia z końca XIX wieku o konstrukcji drew­nianej, która dostarczała pary do napędu urządzeń kopalnianych. W kotłowni znajduje się kocioł płomienicowy o powierzchni 30 m2 obudowany cegłą; 
 • - wiertnica typu kanadyjskiego z 1885 roku, napę­dzana lokomobilą parową.
 • - wiertnica udarowa typu Bitków z 1923 roku. Jest to zmodernizowana przez polskich inżynierów i techników naftowych wiertnica typu kanadyjskiego;
 • - urządzenia wiertnicze typu SM;
 • - urządzenia wiertnicze obrotowe typu Trauzl OP-1200, N1400S;
 • - pompy, sprężarki dawnej konstrukcji;
 • - kieraty do grupowego pompowania odwiertów: z 1890 roku oraz z okresu międzywojennego;
 • - zbiór gazomierzy domowych i przemysłowych;
 • - kolekcja lamp naftowych;
 • - aparatura laboratoryjna;
 • - zbiór narzędzi do wierceń obrotowych;
 • - zbiory medali okolicznościowych, znaczków pocz­towych o tematyce naftowej, kart i kopert pocztowych;
 • - zbiór biblioteczny: książki, publikacje, wspomnie­nia, czasopisma naftowe od 1893 roku;
 • - fotografie o tematyce naftowej

http://www.bobrka.pl

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzeum Marii Konopnickiej w ŻarnowcuMuzeum gromadzi autentyczne obiekty z zakresu literatury polskiej, sztuki i dziedzin pokrewnych, historii, etnografii oraz obiekty z epoki do wyposażenia pomieszczeń dworku. Do najcenniejszych zbiorów Muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej oraz listy poetki i innych pisarzy polskich, m.in.: Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana i Oktawii Żeromskich. Muzeum posiada również dokumenty dotyczące córek poetki oraz zbiory związanie z historią rodzin mieszkających w dworku przed Konopnicką. Ponadto Muzeum posiada największy w Polsce zbiór obrazów Marii Dulębianki, oryginalne ilustracje do utworów Konopnickiej znanych polskich artystów, jedną z większych w Polsce kolekcji stylowych kałamarzy i przyborów na biurko z XIX i początku XX wieku, dużą kolekcję medali autorskich z wizerunkami pisarzy i sławnych Polek.
Integralną częścią Muzeum jest zabytkowy park o powierzchni 3,5 ha, ponieważ razem z dworkiem w 1903 r. przekazany został w darze narodowym Marii Konopnickiej. Park w Żarnowcu powstał na początku XIX w. początkowo o charakterze dworskim, obecnie jako krajobrazowy, posiada dużo walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

http://www.muzeumzarnowiec.pl

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Muzeum Podkarpackie w KrośnieMuzeum Podkarpackie, popularnie nazywane też Muzeum lamp naftowych mieści się na terenie starego miasta w dawnym Pałacu Biskupim. Początki tego obiektu sięgają końca XIV w. Drewniany dworek w Krośnie zakupił wówczas Eryk z Winsen, pierwszy biskup przemyski. W Muzeum znajduje się jedna z najliczniejszych i najefektowniejszych kolekcji lamp naftowych w Europie. Dotychczas zgromadzono około 900 eksponatów z zakresu oświetlenia naftowego, z czego większość stanowią kompletne lampy i latarnie naftowe (625 szt.). W zbiorach najpopularniejsze są lampy zwane stołowymi lub przenośnymi (425 szt.). Oprócz lamp naftowych prezentowane są inne źródła światła, jakie były używane przez człowieka na przestrzeni wieków, takie jak: łuczywo, lampki oliwne, świeczniki, lampy gazowe i elektryczne.
Cenne zbiory tworzą również wystawę archeologiczną „Pradzieje Podkarpacia – Przeszłość Ożywiona”, zorganizowaną wokół fragmentu oryginalnego muru królewskiego miasta, wzdłuż którego podziwiać można zabytki kultury materialnej naszych przodków od epoki kamienia po wczesne średniowiecze oraz wystawę historyczną „Z dziejów Krosna i regionu”, gdzie prezentowane są eksponaty pamiętające złotą erę miasta (XV i XVI w.) oraz pamiątki czasów galicyjskich, wielkich wojen XX w. oraz ostatnich lat z życia Krosna.

http://www.muzeum.krosno.pl

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Muzeum Rzemiosła w Krośnie


Muzeum zgromadziło ok. 3 tys. eksponatów, obrazujących rzemiosło użytkowe terenów południowo-wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krosna i okolic. Najciekawsze eksponaty : skrzynia - koniec XVII wieku, warsztat stolarski z wyposażeniem - koniec XIX wieku, kuźnia z wyposażeniem - przełom XIX i XX wieku, eksponaty związane z zegarmistrzostwem - przełom XIX i XX wieku, eksponaty związane z tkactwem - przełom XIX i XX wieku, eksponaty związane z krawiectwem - przełom XIX i XX wieku - wiele z nich związana jest z pracą dawnych krośnieńskich krawców, eksponaty związane z szewstwem, rymarstwem i siodlarstwem - pocz. XX w., narzędzia szewskie i rymarskie, gabinet fryzjerski - lata 20. XX wieku, wykonany z drzewa dębowego przez Stanisława Pudło, wyposażony w fotele w stylu wiedeńskim, narzędzia i akcesoria fryzjerskie: m.in. komplet przyborów do trwałej ondulacji na gorąco, kolekcja żelazek fryzjerskich: żelazka do trwałej ondulacji, do kędzierzawienia włosów, zapiekania loczków, kolekcja brzytew, maszynek do golenia, spirytusowe maszynki do podkręcania wąsów, klamry do wąsów, binda na wąsy.
Od 2006 roku, w strukturach Muzeum funkcjonuje "Piwnica PodCieniami" - miejsce artystyczno-kulturalnych realizacji. Wystawy w Piwnicy PodCieniami są okazją do okolicznściowych spotkań, inspirują i owocują żyjąc w pamięci ludzkiej, w słowach przelanych na pamier, zachowanych obrazach.

http://www.muzeumrzemiosla.pl

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy

W Trzcinicy odkryto najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady z początków epoki brązu ludności grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej, pierwszą po północnej stronie Karpat obronną osadę zakarpackiej ludności kultury Otomani-Füzesabony. Znajduje się tu monumentalne grodzisko wczesnośredniowieczne, najstarszy gród słowiański i najlepiej do dziś zachowany obiekt obronny z tego okresu w Małopolsce. Znaleziono tu ok. 150 tysięcy różnego rodzaju zabytków, w większości dotąd nieznanych w Polsce, często unikalnych w skali europejskiej. Gród składa się z placu centralnego, otoczonego wałem, zwanego majdanem, oraz trzech dalszych pierścieni wałów, zbudowanych w odstępach 60, 70 m, tworzących tzw. podgrodzia, które broniły majdanu od strony najłatwiejszego dostępu. Drugim wałem zewnętrznym zabezpieczono także część majdanu grodziska i podgrodzia. Wyjątkowe znaczenie ma odkryty tu skarb srebrny składający się z prawie 600 zabytków (w tym 2 złote, monety, ozdoby, siekańce i placki srebrne, okucie pochwy miecza, o bardzo wysokim poziomie artystycznym, wykonane prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Tallina).
Odkrycia te w zupełnie nowym świetle stawiają początki epoki brązu w tej części Europy, a także zmieniają wiele poglądów dotyczących wczesnego średniowiecza. W Trzcinicy powstaje skansen archeologiczny - drugi Biskupin, jako oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

http://www.karpackatroja.pl

Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie

Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie

 

Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie jest prywatną placówką muzealną, która gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje historycznie, kataloguje, eksponuje i udostępnia zbiory związane z podkarpackimi polami bitewnymi, z okresu lat 1914 – 1945.

Aktualnie muzeum posiada blisko 1,5 tysiąca eksponatów, które są depozytami ich właścicieli – organizatorów muzeum. Liczba eksponatów ciągle rośnie, przy czym zapoczątkowały ją przedmioty zebrane kilkadziesiąt lat temu, z różnych zakątków Podkarpacia, gdzie niszczały i były w tamtym czasie na ogół łatwo dostępne. Obecnie eksponaty pozyskiwane są w wyniku zakupów, jednakże zdarzają się i przypadki darowizn.

Zbiory prezentowane są w formie ekspozycji stałej w budynku mieszczącym muzeum, wystawie półplenerowej na terenie posesji oraz w graniczącym z nią schronie przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej, przynależnym wówczas do rozległej infrastruktury krośnieńskiego lotniska.

Ekspozycje stałe to m. in.: „Łopatki saperskie na przestrzeni wieków”, „Karpaty 1914-1915”, „Wrzesień 1939”, „Narzędzia wojen”, „Dukla 1944”, „Podkarpacie 1945”, „Tyle pozostało” oraz „Krośnieńskie lotnisko w czasie II w. św.”
W muzeum można zobaczyć oryginalną tablicę z nad bramy głównej obozu pracy przymusowej w Szebniach, a także dowiedzieć się o okrucieństwie, jakiego doświadczyli jego więźniowie.

http://www.muzeumkrosno.pl

Wojskowe Historyczne Muzeum w Svidniku (Słowacja)

Wojskowe Historyczne Muzeum w Svidniku (Słowacja)

 

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31.12.2016  v zbierkovom fonde 10 542 zbierkových predmetov.
Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

Motto

 

"... ТУ ХОЧУ ЖИТИ, УМИРАТИ

ДЕ ЖИЛИ МІЙ ОТЕЦ І МАТИ ..."

                                          Павлович

 

 

Jak do nas trafić

Copywrite: Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, tel. +48 13 4330712, e-mail: muzeum@zyndranowa.org
Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS