Towarzystwo

Dane adresowe

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa

tel. +48 13 4330712

e-mail:

 

NIP: 684-22-90-504, REGON: 370255704, KRS: 0000122822

Cel działania organizacji

Towarzystwo zostało powołane do życia i zarejestrowane w dniu 5 kwietnia 1995 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie. W dniu 12 lipca 2002 roku organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000122822 jako stowarzyszenie.

 

Cele działania organizacji: Ochrona dziedzictwa kulturowego Łemków oraz prowadzenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

 

Swoje cele Towarzystwo realizuje w oparciu o Statut poprzez:

 1. Pomnażanie istniejących zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej za pośrednictwem: zbierania, gromadzenia, konserwowania i eksponowania muzealiów podarowanych przez osoby fizyczne i prawne, muzea, znalezionych, zakupionych lub ocalałych obiektów etnograficznych, urządzeń i przedmiotów będących świadectwem gospodarki, twórczości artystycznej, pojęć, obyczajów, przedmiotów kultu religijnego, bibliografii historycznej, strojów ludowych i innych przedmiotów świadczących o historii Łemków i Łemkowszczyzny.

 2. Gromadzenie materiałów dokumentacyjnych z wymienionych dyscyplin i obszaru działania, inwentaryzując i katalogując zgromadzone muzealia.

 3. Udostępnianie eksponatów, organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych.

 4. Udostępnianie i opracowywanie zbiorów do celów naukowych, oświatowych i innych.

 5. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej poprzez prezentację obrzędów, tradycji, współczesnego dorobku kulturowego Łemków ("Od Rusal do Jana", "Łemkowska Jesień Poetycka", plenery malarstwa, rzeźby oraz innych imprez).

 6. Opracowywanie, publikowanie, wydawanie katalogów, afiszy, folderów, przewodników po wystawach, prac popularno-naukowych oraz innej działalności na rzecz rozwoju kultury Łemkowskiej.

 7. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, muzeami, instytucjami i stowarzyszeniami dla uzyskania wsparcia w/w celów.

   

Władze

Organem reprezentującym Towarzystwo jest Rada Towarzystwa, składająca się obecnie z następujących osób:

  

 1. Bohdan Gocz - przewodniczący

 2. Roman Gocz - z-ca przewodniczącego

 3. Artur Bata - sekretarz

 4. Zenobia Gocz - kasjer

 5. Marta Rymar - członek

 6. Mikołaj Gablo - członek

 7. Zdzisław Gil - członek

 8. Bolesław Bawolak - członek

  

Organ nadzorczy sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:

  

 1. Stanisław Kondera

 2. Marzena Sysak

 3. Maria Gocz

   

Statut Towarzystwa

Statut Towarzystwa w formacie pdf:

Pobierz plik

Motto

 

"... ТУ ХОЧУ ЖИТИ, УМИРАТИ

ДЕ ЖИЛИ МІЙ ОТЕЦ І МАТИ ..."

                                          Павлович

 

 

Jak do nas trafić

Copywrite: Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, tel. +48 13 4330712, e-mail: muzeum@zyndranowa.org
Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS