"... ТУ ХОЧУ ЖИТИ, УМИРАТИ
ДЕ ЖИЛИ МІЙ ОТЕЦ І МАТИ ..."
Павлович

W latach 1945-1946 z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny byłego ZSRR część ludności łemkowskiej. Pozostałych, w 1947 roku, w ramach akcji „Wisła” deportowano na ziemie zachodnie.

Czytaj więcej

Jak do nas trafic?

Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa

Zobacz na mapie

Goziny otwarcia

Sprawdź kiedy nas odwiedzić

Zobacz pełną listę godzin

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zaproszenie do składania ofert

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej zaprasza firmy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie: Budowa wiat edukacyjno-rekreacyjnych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wiat edukacyjno-rekreacyjnych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową. Termin składania ofert: 31 marca 2022 roku, godz. 15:00.

06-07-2019
Czytaj dalej

Dotacje MSWiA na 2022 rok

W roku 2022 zadania: - Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; - Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; - Święto kultury i tradycji łemkowskich "Od Rusal do Jana"; - Wyposażenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; realizowane są dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

06-07-2019
Czytaj dalej

Dotacje MSWiA na 2021 rok

W roku 2021 zadania: - Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; - Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; realizowane są dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

06-07-2019
Czytaj dalej

Zyndranowa
historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją.

Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej