2 września 2019 roku rozpoczęły się prace związane z realizację projektu: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień 30.11.2019 roku. Już wkrótce na stronie internetowej  Muzeum udostępnimy kolejne zasoby Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej poddane procesowi digitalizacji w ramach realizacji projektu.

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej