Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31.12.2016  v zbierkovom fonde 10 542 zbierkových predmetov.
Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

http://www.vhu.sk/muzejne-oddelenie-svidnik/

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej