Od Rusal do Jana 2023

Zapraszamy na kolejne święto kultury i tradycji łemkowskich "Od Rusal do Jana". Tym razem impreza odbędzie się na ternie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w dniach 29-30 lipca 2023 roku. Święto realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dofinansowaniu Gminy Dukla.

13/07/2023
Czytaj dalej

STYPENDIA 2023

NABÓR KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW ŁEMKOWSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. IWANA RUSENKI Jeśli: jesteś Łemkiem/Łemkinią i zdałeś maturę w 2023 r., dostałeś się na studia w jednej z tych uczelni: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2023/07/Uczelnie-akademickie_XXII-PSP.pdf, mieszkasz na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców od co najmniej 2 lat, spełniasz kryteria dochodowe programu, angażowałeś się w działalność społeczną w szkole, w swojej miejscowości, w organizacji pozarządowej itp. (warunek dodatkowy i nieobligatoryjny), to możesz ubiegać się o nasze stypendium na I rok studiów. Stypendium to gwarantowane 700 zł co miesiąc, które pomogą Ci pokryć część wydatków związanych z podjęciem studiów. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

10/07/2023
Czytaj dalej

Dotacje MSWiA na 2023 rok

W roku 2023 zadania: Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; Święto kultury i tradycji łemkowskich "Od Rusal do Jana"; Plener artstyczny Na łemkowynie; Publikacja rocznia Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; Pieśni i śpiewanki łemkowskie z okolic Świątkowej Wielkiej" realizowane są dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

31/03/2023
Czytaj dalej

OTWIERAMY

U W A G A !!! Od 1 kwietnia 2023 roku, po trzech miesiącach przerwy, Muzeum Kultury Łemkowskiej wznawia działalność i ponownie będzie otwarte dla zwiedzających. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

31/03/2023
Czytaj dalej

Niepewna sytuacja Muzeum

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która została zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w dniu 14 grudnia 2022 roku, dotacje na działalność i utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na 2023 rok zostały mocno obniżone w stosunku do dotacji w latach ubiegłych: - na Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej (dotacja celowa) na 2023 rok otrzymaliśmy dotację w wysokości 40 tyś. zł, gdy w latach poprzednich dotacje te wynosiły odpowiednio: 2020 rok – 88 000,00 zł, 2021 rok – 81 300,00 zł, 2022 rok – 82 000,00 zł. - na Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej (dotacja podmiotowa) na 2023 rok otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 tyś. zł, gdy w roku 2022 dotacja ta wynosiła 27 500,00 zł (z uwzględnieniem tzw. tarczy Pobożego).

10/01/2023
Czytaj dalej

U W A G A

U W A G A !!! W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej będzie nieczynne dla zwiedzających. Wcześniejsze rezerwacje dokonane na ten okres są aktualne i będą realizowane. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

10/01/2023
Czytaj dalej

OD RUSAL DO JANA 2022

Po dłuższej przerwie ponownie zapraszamy na święto "Od Rusal do Jana" w Zyndranowej:

08/07/2022
Czytaj dalej

STYPENDIA

NABÓR KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW ŁEMKOWSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. IWANA RUSENKI Jeśli: - jesteś Łemkiem/Łemkinią i zdałeś maturę w 2022 r., - dostałeś się na studia w jednej z tych uczelni: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uczelnie-akademickie_XXI_edycja.pdf, - mieszkasz na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców od co najmniej 2 lat, - spełniasz kryteria dochodowe programu, - angażowałeś się w działalność społeczną w szkole, w swojej miejscowości, w organizacji pozarządowej itp. (warunek dodatkowy i nieobligatoryjny), to możesz ubiegać się o nasze stypendium na I rok studiów. Stypendium to gwarantowane 700 zł co miesiąc, które pomogą Ci pokryć część wydatków związanych z podjęciem studiów. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

06/07/2022
Czytaj dalej

„Świat pod Kyczerą” znów na żywo

„Świat pod Kyczerą” znów na żywo

19/06/2022
Czytaj dalej

Spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim

Świętokrzyski Sztetl serdecznie zaprasza na drugie spotkanie autorskie z cyklu „Jestem stąd i mi zależy”. Gościem „Świętokrzyskiego Sztetla” będzie Stanisław Kryciński, którzy przybliży zebranym dzieje i kulturę Łemków. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 18 czerwca o godz. 14:00. Wstęp wolny.

12/06/2022
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej zaprasza firmy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie: Budowa wiat edukacyjno-rekreacyjnych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wiat edukacyjno-rekreacyjnych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową. Termin składania ofert: 31 marca 2022 roku, godz. 15:00.

15/03/2022
Czytaj dalej

Dofinansowano z Budżetu Państwa

Zadanie: Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w 2022 roku dofinansowano ze środków BUDŻETU PAŃSTWA w kwocie 82000,00 zł w ramach Dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

10/01/2023
Czytaj dalej

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej