Towarzystwo


Dane adresowe:
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa
tel. +48 13 4330712
e-mail: towarzystwo@zyndranowa.org
 
NIP: 684-22-90-504, REGON: 370255704, KRS: 0000122822

Numer rachunku bankowego: 85 1240 2311 1111 0010 9660 4008


Cel działania organizacji


Towarzystwo zostało powołane do życia i zarejestrowane w dniu 5 kwietnia 1995 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie. W dniu 12 lipca 2002 roku organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000122822 jako stowarzyszenie.
 
Cele działania organizacji: Ochrona dziedzictwa kulturowego Łemków oraz prowadzenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
 

Swoje cele Towarzystwo realizuje w oparciu o Statut poprzez:
Pomnażanie istniejących zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej za pośrednictwem: zbierania, gromadzenia, konserwowania i eksponowania muzealiów podarowanych przez osoby fizyczne i prawne, muzea, znalezionych, zakupionych lub ocalałych obiektów etnograficznych, urządzeń i przedmiotów będących świadectwem gospodarki, twórczości artystycznej, pojęć, obyczajów, przedmiotów kultu religijnego, bibliografii historycznej, strojów ludowych i innych przedmiotów świadczących o historii Łemków i Łemkowszczyzny.
Gromadzenie materiałów dokumentacyjnych z wymienionych dyscyplin i obszaru działania, inwentaryzując i katalogując zgromadzone muzealia.
Udostępnianie eksponatów, organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
Udostępnianie i opracowywanie zbiorów do celów naukowych, oświatowych i innych.
Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej poprzez prezentację obrzędów, tradycji, współczesnego dorobku kulturowego Łemków ("Od Rusal do Jana", "Łemkowska Jesień Poetycka", plenery malarstwa, rzeźby oraz innych imprez).
Opracowywanie, publikowanie, wydawanie katalogów, afiszy, folderów, przewodników po wystawach, prac popularno-naukowych oraz innej działalności na rzecz rozwoju kultury Łemkowskiej.
Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, muzeami, instytucjami i stowarzyszeniami dla uzyskania wsparcia w/w celów.
 

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej