W Trzcinicy odkryto najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady z początków epoki brązu ludności grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej, pierwszą po północnej stronie Karpat obronną osadę zakarpackiej ludności kultury Otomani-Füzesabony. Znajduje się tu monumentalne grodzisko wczesnośredniowieczne, najstarszy gród słowiański i najlepiej do dziś zachowany obiekt obronny z tego okresu w Małopolsce. Znaleziono tu ok. 150 tysięcy różnego rodzaju zabytków, w większości dotąd nieznanych w Polsce, często unikalnych w skali europejskiej. Gród składa się z placu centralnego, otoczonego wałem, zwanego majdanem, oraz trzech dalszych pierścieni wałów, zbudowanych w odstępach 60, 70 m, tworzących tzw. podgrodzia, które broniły majdanu od strony najłatwiejszego dostępu. Drugim wałem zewnętrznym zabezpieczono także część majdanu grodziska i podgrodzia. Wyjątkowe znaczenie ma odkryty tu skarb srebrny składający się z prawie 600 zabytków (w tym 2 złote, monety, ozdoby, siekańce i placki srebrne, okucie pochwy miecza, o bardzo wysokim poziomie artystycznym, wykonane prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Tallina).
Odkrycia te w zupełnie nowym świetle stawiają początki epoki brązu w tej części Europy, a także zmieniają wiele poglądów dotyczących wczesnego średniowiecza. W Trzcinicy powstaje skansen archeologiczny - drugi Biskupin, jako oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

http://www.karpackatroja.pl

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej