Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego dotyczącego Dostawy mobilnej estrady dla potrzeb Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w ramach realizacji projektu: Wyposażenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w sprzęt do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 – Infrastruktura Kultury.

Załączone pliki

1._zapytanie_ofertowe_scena_mobilna.pdf
2._formularz_oferty.pdf
3._umowa_scena_mobilna.pdf
4._zapytania_do_ogloszednia_i_odpowiedzi.pdf
5._najkorzystniejejsza_oferta_-_zawiadomienie.pdf

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej