Zadanie: Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w 2022 roku dofinansowano ze środków BUDŻETU PAŃSTWA w kwocie 82000,00 zł w ramach Dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej