Niepewna sytuacja Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która została zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w dniu 14 grudnia 2022 roku, dotacje na działalność i utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na 2023 rok zostały mocno obniżone w stosunku do dotacji w latach ubiegłych:
- na Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej (dotacja celowa) na 2023 rok otrzymaliśmy dotację w wysokości 40 tyś. zł, gdy w latach poprzednich dotacje te wynosiły odpowiednio: 2020 rok – 88 000,00 zł, 2021 rok – 81 300,00 zł, 2022 rok – 82 000,00 zł.
- na Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej (dotacja podmiotowa) na 2023 rok otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 tyś. zł, gdy w roku 2022 dotacja ta wynosiła 27 500,00 zł (z uwzględnieniem tzw. tarczy Pobożego).
Tak znaczne obniżenie kwot dotacji przy wysokiej inflacji, ciągłych wzrostach cen towarów i usług oraz zaplanowanym wzroście najniższego wynagrodzenia w 2023 roku, stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak będzie wyglądało funkcjonowanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w 2023 roku (prawdopodobnie nie będziemy w stanie opłacić pracownika, opłacić mediów i dokonać niezbędnych przeglądów). Nie jesteśmy w stanie zdecydować z czego moglibyśmy zrezygnować i w jak sposób obniżyć koszty funkcjonowania Muzeum.
W związku z powyższym zwróciliśmy się do Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA o wytyczne i wyjaśnienia, jak MSWiA wyobraża sobie i planuje działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w najbliższej przyszłości i w jaki sposób mamy zaktualizować kosztorysy realizacji zadań. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.
Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach i postanowieniach.
Poniżej linki do stron MSWiA z podziałem dotacji i danymi kontaktowymi (gdyby ktoś chciał nas wspomóc dobrym słowem):
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/dotacje2
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/kontakt11

 

Z poważaniem
Bohdan Gocz
Przewodniczący Rady Towarzystwa na Rzecz
Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej