NABÓR KANDYDATÓW

DO STYPENDIÓW

ŁEMKOWSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. IWANA RUSENKI

Jeśli:

to możesz ubiegać się o nasze stypendium na I rok studiów. Stypendium to gwarantowane 700 zł co miesiąc, które pomogą Ci pokryć część wydatków związanych z podjęciem studiów.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

TERMINARZ:

 • do 9 sierpnia 2022 r. - składanie dokumentów w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa;
 • do 12 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie wyników konkursu (rekomendacji);
 • do 16 sierpnia do godz. 16.00. – zakończenie obowiązkowej rejestracji osób, które otrzymają naszą rekomendację, w systemie on-line programu STYPENDIÓW POMOSTOWYCH (segment II).

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • informacje o liczbie osób w Twojej rodzinie,
 • dokumenty potwierdzające Twoje zaangażowanie społeczne (warunkowo).

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zadzwoń lub napisz:
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa
Tel. +48 13 4330712; e-mail: muzeum@zyndranowa.org

Poniżej pliki do pobrania:

Załączone pliki

NABÓR-KANDYDATÓW.docx
NABÓR-KANDYDATÓW.pdf
Wniosek-o-przyznanie-stypendium.docx
Wniosek-o-przyznanie-stypendium.pdf
Oświadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-materialnej.docx
Oświadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-materialnej.pdf
Regulamin Łemkowskiego Funduszu Stypendialnego.pdf

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej