Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej zaprasza firmy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie:

Budowa wiat edukacyjno-rekreacyjnych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wiat edukacyjno-rekreacyjnych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

Termin składania ofert: 31 marca 2022 roku, godz. 15:00.

Warunki udziału w postępowaniu podajemy w załącznikach:

Załączone pliki

1. Zaproszenie do składania ofert.docx
1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
2. Formularz oferty.docx
2. Formularz oferty.pdf
3. Załącznik nr 1 Oświadczenie.docx
3. Załącznik nr 1 Oświadczenie.pdf
4. Projekt umowy z wykonawcą.docx
4. Projekt umowy z wykonawcą.pdf
5. Przedmiar - Budowa dwóch wiat Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.pdf
6. Projekt budowlany pdf.zip
Najkorzystniejsza oferta wiaty.docx
Najkorzystniejsza oferta.pdf

Godziny otwarcia

Pełna lista godzin

Historia wsi

Wieś położona w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Rozciąga się na długości 5 km z południa na północ, wzdłuż potoku o nazwie Panna (dawniej Sołotwyna).

Czytaj dalej